Header
Header
Header
Header

Wat doen we


Gemakkelijker en interessanter maken om gezonder en duurzamer te leven.

Het Vital Zone Instituut is opgericht om fijner, gezonder en duurzamer te leven. Onze bijdrage is het grootst als we leiders, bestuurders en veranderaars van stevige organisaties verder helpen, samen optrekken of opleiden, bijvoorbeeld op weg naar de gezonde verstedelijking, de vitaalste regio en betere samenwerking tussen gebieden, overheden, steden, zorg en bedrijven te helpen realiseren.

Onze rol is om te versterken, bruggen te slaan en doorbraken voor elkaar te krijgen. We denken vanuit de leefwereld en met 5m, 500m en >10km zones. Het meeste waardering krijgen we tot nu toe voor de combinatie van inhoud, positieve energie en veranderexpertise zoals: 

  • Stad: integraal beleid en doelen formuleren, opzetten en mee vooropgaan bij het bereiken van doelen in de wijk, stad en regio;
  • Professionals: stevige eigen opgaven met behoud van levenslust en energie realiseren. Nieuw gereedschap eigen maken. De natuur gebruiken als oplader;
  • Organisaties: opzetten en aanjagen versnellingsteams, partners en wijken actief betrekken, doelen samen formuleren. Merkbaar goed werkgeverschap voor medewerkers en duurzaamheid. Inspiratie en prioriteren mhv Vital Zone predicaat; 
  • Samenwerkingsverbanden: bijzondere coalities smeden met mensen en organisaties die hun verantwoordelijkheid nemen om voorbij hun eigen domein of organisatie de noodzakelijke stappen te zetten. Bijvoorbeeld voor Puzzelen met Ruimte.
  • Nieuw: brandende vragen aanpakken. Dat kan vanuit verkenning en inspiratie met een Atelier Vital Zone óf meteen met gezamenlijke actie via een Werkplaats Vital Zone. In één dag, een flinke stap vooruit. 

 

Actueel:

9 september 2021 start nieuw programma voor veranderaars die impact willen maken zonder leeg te lopen. Meer info vind je hier: Energie om te doen wat telt programma.

28 jan 2021: unieke samenwerking in strijd tegen Coronavirus. Het gaat om een pilot van zes weken waarbij BrabantZorg, GGD Hart voor Brabant, Vital Zone Instituut en waterschap Aa en Maas direct samenwerken. Zie hier.

3 dec 2020 Download hier ons nieuwste boekje  Thuis werken is (g)een feestje als cadeautje in deze uitdagende tijden van Corona.

 

Voorbeelden

  • Een grote stad wil negatieve gezondheidstrends doorbreken en daar een actieve rol voor het sociale domein, ruimtelijk domein (en omgevingswet) in nemen en samen met de stad verder brengen;
  • 10 professionals willen veel scherper krijgen waarom ze hun werk doen, hoe ze hun energie nog beter kunnen vinden en ze zichzelf kunnen inzetten voor een groter (organisatie) doel. Dit Energie om te doen wat telt programma is voor veranderaars, professionals en leiders. Editie 2020 is 11 dec 2020 afgerond. Nieuwe groep start in Maart 2021;
  • Een wijk is geïnspireerd door de zes pijlers en werkt samen met instellingen, gemeente, projectontwikkelaars en ondernemers aan een agenda of buurtcontract om prettig en gezond samen een leefbare wijk vorm te geven;  
  • Een goed georganiseerd waterschap verlegt de standaard door te gaan werken met het Vital Zone predicaat. Hiermee krijgt gezondheid (naast water en duurzaamheid) strategisch een plek en kunnen merkbaar tientallen lopende initatieven energiezuinig worden gebundeld. 

Dat doen we ons gedachtengoed, energie, veranderexpertise, netwerk en via challenges. Bovendien leren we graag van de besten en versterken we anderen via publicaties, praktijkvoorbeelden, denkkracht en uniek verandergereedschap uit jarenlange internationale ervaring en wetenschap. Je vindt ons op info@vitalzone.eu.