Header
Header
Header
Header

VAN DOEL NAAR DOEN

We gaan voor een vitale mensen en een gezonde planeet en zijn altijd op zoek naar gelijkgestemde partners die net als wij vooruitstrevend en grensverleggend durven zijn. En de juiste balans tussen welzijn en gezonde leefomgeving met schone lucht, vrije natuur en gezond water dichterbij willen brengen.  

Dat doen we met opdrachten zodat kan wat eerst niet kon. Dat pakken we aan door scherp te krijgen waar iets vastloopt, bijvoorbeeld met een botsproef. Door coalities te smeden en verder te brengen, zoals bij het realiseren van gezonde steden en vitale gemeenschappen. Door ambities te concretiseren met strategie, acties en engagement zodat beweging werkelijk op gang komt, intern en met belanghebbenden. En onderweg vergroten we het verandervermogen en plezier van mensen en organisaties. ​

Kortom, wij helpen je om van willen naar doen te gaan en blijven energiek en positief, zelfs als het moeilijk wordt. We hebben al heel wat mooie dingen mogen doen.

OM JE EEN IDEE TE GEVEN

Gezonder leven in Eindhoven. We hebben concrete doelen opgesteld en meegewerkt aan de integrale gezondheidsnota met 92 organisaties in stad en regio Brainport. Het doel is om het aantal gezonde jaren met 3 te verhogen en gezondheidsverschillen te verkleinen. Daarmee krijgt positieve gezondheid veel meer handen en voeten. De basis is gezondheid in alle beleid, gezondheid in alle gemeenschappen en gezondheid in alle communicatie. Dat kan een stevige trendbreuk veroorzaken. Zie gezondheidsnotade publieksversieuitvoeringsagenda, het regioakkoord en de eerste doorvertaling van De Stap naar inwoners.

 

Schoon water. We hebben een Drinkbare Maas evenement georganiseerd en voorgezeten waar koersbepalers van 30 organisaties zoals Ministerie van I&W, Schone MaasWaterketen en Heineken ideeën hebben verzameld om de Maas schoner te maken.


Gezonde keuzes in de wijk supermarkt. We hebben een experiment uitgevoerd in Albert Heijn XL om consumenten te helpen door uit een betaalbaar, gezonder en duurzamer aanbod te kiezen. 


Meten van de gezonde leefomgeving. Wist je dat er veel informatie in water zit? We hebben inzicht gekregen over de verspreiding van Covid-19, medicijnresten en schoonmaakmiddelen via een watermeting op een zorg locatie in Schaijk. Dat helpt om voorschrijfgedrag te evalueren en gezondere en duurzamere alternatieven te kiezen. 

 

Leren en toepassen van verandervaardigheden. We hebben een 100-dagen-programma ontwikkeld voor projectleiders en beleidsadviseurs om motivatie scherp te krijgen, veranderingsvaardigheden te verbeteren en dat door te vertalen en toe te passen voor de eigen doelen en die van de organisatie.  

 

Maar staar je niet blind op wat we al hebben gedaan. Laten we jouw vraag of situatie nemen en die omzetten in beweging, beleid, actie en resultaten. Wil je extra denkkracht om bedoeling te concretiseren?  Extra menskracht om de stap om te zetten? Extra daadkracht om je medewerkers, partners of klanten mee te krijgen? Wat je ook nodig hebt: de eerste stap is kennismaken rechtstreeks met een van ons of via info@vitalzone.eu.