Header
Header
Header
Header

DE STAP NAAR GEZONDER EN DUURZAMER

Ieder kan een verschil maken bij de belangrijkste thema’s van deze tijd: gezondheid en duurzaamheid. Zelf, op het werk en als samenleving. 

We geloven dat blue zones of vitale zones houvast bieden om die verandering te realiseren. Gebieden waar buitengewoon veel vitale honderdjarigen leven zoals de blue zones Sardinië en Okinawa inspireren en dat vraagt om een stevige doorvertaling naar hier en nu. 

Urgente problemen of 'rode zones' kunnen we aanpakken of verzachten. Hier zie je vier voorbeelden. Maar een kansgerichte positieve benadering mobiliseert ook alles wat goed gaat, praktische oplossingen en innovaties. De combinatie van probleem -én bronaanpak is logisch, noodzakelijk én waardevol. 

 

PARTNERS VERDER HELPEN 

Tussen willen en doen zit veel ruimte. Hoe zetten we samen met inwoners, partners en klanten de stap naar gezonder en duurzamer? Hoe is dat merkbaar? Dat is niet gewoon samenwerken. Regie, meeleven en rechtvaardigheid zijn de sleutels naar gezonde verandering.
 

Dat doen we allereerst door mensen die het raakt direct betrekken bij probleem en oplossing. Zij leven of werken al in het gebied en hebben stem, invloed en baat bij verbetering. En ten tweede door hardnekkige vraagstukken anders aan te pakken, bijvoorbeeld door een botsproef of de krachtbaan.   

Een idee krijgen wat we zoal doen? Kijk hier of mail gerust: info@vitalzone.eu. Je bent in goed gezelschap.

Benieuwd naar gezonde levensverwachting in je eigen regio of wijk? Kijk hier.

 

Provincie Noord-BrabantRIWAAa en MaasBrabantZorgGemeente OssVitalZoneAgriFood