Header
Header
Header
Header

KERNPROBLEEM EN AANPAK: GEBIEDSGERICHT

Van stress en ongelijkheid tot vervuiling, we kunnen niet langer doen alsof deze problemen niet bestaan. Maar we zijn niet alleen in deze strijd! Samen met overheden, zorgorganisaties en bedrijven pakken we deze problemen aan en voeren we oplossingen uit.

We willen een wereld waar frisse lucht, groene natuur en gezond water de norm zijn. Een wereld waar we genoeg bewegen, goed eten en in een gezonde omgeving wonen en werken. Een wereld waar we ons nuttig voelen en verbonden zijn met anderen. En daar hebben we jou bij nodig!

In onze actieradius kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. In de 5 meter zone kies je zelf, samen met je naasten, wat je kunt doen om bij te dragen. In de 500 meter zone werken buurten, verenigingen, bedrijven, scholen en lokale overheden samen aan vitaliteit en een gezonde leefomgeving. En in de >10 kilometer zone zorgen we als samenleving voor de publieke ruimte en basisvoorwaarden zoals kwaliteit van water, lucht, bodem, onderwijs en sociale en fysieke infrastructuur.

De ordening in zones helpt ons om te bepalen waar onze rol begint en ophoudt, en wie er aan tafel moet zitten. Dus doe mee en voel je eigenaar van zowel de problemen als de oplossingen.