Header
Header
Header
Header

Consistente actie op basis van visie


De grootste problemen van onze tijd zijn:

  • oneerlijke ongelijkheid in levensverwachting, gezondheid, inkomen en kansen
  • schadelijk, liefdeloos omgaan met onze leefomgeving en natuur
 
Positief
We streven actief naar levenswinst en voorkomen van levensverlies. Daarvoor zoeken we hier en nu gericht oplossingen samen met overheden, zorgorganisaties, bedrijven en 100 vitale veranderaars. We kiezen een positieve en gebiedsgerichte benadering die de beweging naar wat we wél willen voor op zet, aanjaagt en sterker maakt. 3 gezonde levensjaren erbij is een verbindend en ambitieus doel. Onze denk -en doekracht maakt verschil. Probeer maar! (info@vitalzone.eu)
 Gebiedsgericht
Gebieden waar buitengewoon veel vitale honderdjarigen leven zoals de blue zones  Sardinië en Okinawa, bieden lessen en inspiratie. Met de slimheid van de wetenschap en het vermogen en gezond verstand van iedere lokale gemeenschap kunnen we verder springen.  Deze doorvertaling naar onze eigen levens en werk noemen we Vital Zones.
Vital zones zijn plekken waar mensen gelukkig en vitaal leven, werken en ouder worden in een gezonde omgeving. Hier vind je een praktische uitwerking met wat je zelf al kunt doen voor iedereen. Natuurlijk zijn er ook 'rode zones'. Dan bepalen stress, ziekte, eenzaamheid en vervuiling ons leven, leefomgeving en natuur. Winst is te halen als we de vitale zones actief organiseren en als we de rode zones kleiner kunnen maken. 

 

Als stichting Vital Zone Instituut starten we bij de ervaring en levenskwaliteit van mensen.

De actieradius ofwel zone is een unieke invalshoek.  Zo wordt ieders aandeel tastbaar (zelf, organisatie, regio). In de 5 meter zone kies je zelf, samen met naasten wat je wilt en kunt doen.  In de 500 meter zone werken buurten, verenigingen, bedrijven en lokale overheid samen aan vitaliteit en gezonde leefomgeving. In de > 10 kilometer zone zorgen we als samenleving voor publieke ruimte en basisvoorwaarden zoals de kwaliteit van water, lucht, bodem, onderwijs en sociale en fysieke infrastructuur (omgevingsvisie). 

Deze indeling helpt meteen om te bepalen op welke schaal wie verantwoordelijk is, hoe je invloed kunt nemen op gezondheid en duurzaamheid en wat een zinnig samenwerkingsverband is.

Ontstaan

Het Vital Zone gedachtegoed is ontstaan uit honderden gesprekken op straat, met professionals, literatuur onderzoek naar collectief geluk en effectiviteit van implementatie en gedragsverandering.  Aanvonkers van deze beweging zijn mensgerichte zorg en de pioniers van de Blauwe Motor: waterprofessionals die hun bijdrage leveren aan een vitale samenleving. Stichting Vital Zone Instituut is opgericht op 10 januari 2019.

Klik hier voor een handige samenvatting van de pijlers en wat je zelf kunt doen.

zin hebben in het leven

voldoende bewegen

goede voeding

thuis voelen en erbij horen

zinnig werk en inkomen 

groene en gezonde omgeving