Header
Header
Header
Header

Visie


We werken vanuit 6 pijlers die bijdragen aan geluk en gezondheid.

 

Deze pijlers zijn ontstaan uit honderden gesprekken op straat, met professionals en in organisaties. Aangevuld en met steun van de actuele stand van wetenschap op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, innovatie en economie. Gebruik je zelf al een goede visie om duurzame verbetering te realiseren, dan bouwen we daar ook graag op verder.

De actieradius is de unieke invalshoek die we gebruiken. Invloed nemen waar je bent, vanuit wie je bent en wat je kunt.