Header
Header
Header
Header

Visie


Vital zones zijn gebieden waar mensen gelukkig en vitaal leven, werken en ouder worden in een gezonde omgeving. In gebieden waarin dat goed lukt zijn zelfs honderdjarigen nog fit en betrokken. Hier vind je een praktische uitwerking met wat je zelf al kunt doen voor iedereen.

Natuurlijk zijn er ook 'rode zones'. Dan bepalen ziekte, eenzaamheid, stress en vervuiling ons leven, leefomgeving en natuur. Winst is te halen als we de vitale zones actief organiseren en als we de rode zones kleiner kunnen maken. We werken positief en gebiedsgericht.

 

 

Als stichting Vital Zone Instituut starten we bij de leefwereld, de ervaring en levenskwaliteit van mensen. En vertalen we ieders aandeel (zelf, organisaties, overheden) duidelijk door via de zones.  Download hier de praktische handreiking. Hanteer je al een werkende visie? Dan bouwen we daar graag op verder.

De actieradius ofwel zone is een unieke invalshoek. Deze indeling helpt meteen om te bepalen op welke schaal wie verantwoordelijk is, hoe je invloed kunt nemen op gezondheid en duurzaamheid en wat een zinnig samenwerkingsverband is.

In de 5 meter zone kies je zelf, samen met naasten wat je wilt en kunt doen.  In de 500 meter zone werken buurten, verenigingen, bedrijven en lokale overheid samen aan vitaliteit en gezonde leefomgeving. In de > 10 kilometer zone zorgen we als samenleving voor publieke ruimte en basisvoorwaarden zoals de kwaliteit van water, lucht, bodem, onderwijs en sociale en fysieke infrastructuur (omgevingsvisie).

Ontstaan

Het Vital Zone gedachtegoed is ontstaan uit honderden gesprekken op straat, met professionals en in organisaties. Aanvonkers van deze beweging zijn mensgerichte zorg en de pioniers van de Blauwe Motor: waterprofessionals die hun bijdrage leveren aan een vitale samenleving. Dat aangevuld met de actuele stand van wetenschap op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, economie en gedragsverandering vormen een solide startpunt om te realiseren wat mogelijk is. 

Klik hier voor een handige samenvatting van de pijlers en wat je zelf kunt doen.

zin hebben in het leven

voldoende bewegen

goede voeding

thuis voelen en erbij horen

zinnig werk en inkomen 

groene en gezonde omgeving